Trebnje

Ime podjetja
PAN-JAN d.o.o.
Sedež podjetja
Obrtniška ulica 33
SLO-8210 Trebnje
Pravna oblika
Telefon:
+386 7 34 60 700, +386 7 34 60 705
Faks:
+386 7 34 60 717
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN:

Ivančna Gorica

Ime podjetja
Pan-Jan d.o.o.
Sedež podjetja
Stantetova ulica 25
SI-1295 Ivančna Gorica
Pravna oblika
Telefon:
Faks:
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
Povezava banke
Številka banke
Številka računa
IBAN: